Skip to main content

Alleen PRP

PRP is 1 van de 2 elementen die belangrijk is voor wondgenezing.

Inleiding

PRP is 1 van de 2 elementen die belangrijk is voor wondgenezing.

Signaalstofjes (>400 per bloedplaatje) sturen alle cellen in hun omgeving aan.
Zijn dit ‘vet-stamcellen’ ofwel ‘reparatiecellen’ dan beïnvloedt dat de wondgenezing positief.

Zijn er te weinig reparatiecellen aanwezig op de plek van de schade dan is de wondgenezing niet optimaal. Lees hierover meer bij PRS.

Tot nu zijn er al meer dan 20.000 studies verschenen over alleen al PRP en het aantal studies over wat “BioChirurgie’ of ‘Organic Surgery’ wordt genoemd groeit dagelijks!

Het wetenschappelijk fundament onder PRPSkliniek.nl bestaat uit talloze eigen wetenschappelijke artikelen, drie proefschriften, hoofdstukken in boeken en een 3-delig eBook. Kijk voor meer info hier.

De kracht van PRP

Zo liet het wetenschappelijk team van dr Jeroen Stevens zien dat zichtbare kneuzing na lipofilling ongeveer 30% sneller verdween als ook PRP tijdens de operatie werd gegeven.

In 2 studies (retrospectief en prospectief gerandomiseerd) werd deze conclusie herbevestigd. Resultaten zijn gepubliceerd in peer-reviewed journals.

Herstel na 1 week zonder PRP en dus zonder groeifactoren zag er ongeveer uit als hier te zien is, nog steeds aardig wat blauwe plekken na 1 week.

Herstel blijkt 10-13 dagen verkort als PRP tegelijk met lipofilling wordt ingebracht.  Men was weer toonbaar met lichte make-up of camouflage binnen 11-12 dagen in plaats van pas na 2-3 wkn als er geen PRP werd gebruikt.

Lees hier zelf de wetenschappelijke artikelen en het proefschrift dat er over verscheen. Toename van elasticiteit (gemeten met de cutometer) bleek niet significant te verbeteren ten opzicht van alleen gebruik van lipofilling.

PRP tegen pees- & gewrichtspijn

Uit meerdere van de hierboven aangehaalde studies blijkt dat PRP een nieuwe veelbelovende methode is om klachten van sportblessures en versleten gewrichten te genezen.
Onder locale verdoving kan na wat bloedafname en centrifuge, het plasma met de bloedplaatjes vrij eenvoudig onder lokale verdoving in de ontstoken pees of in het versleten gewricht worden ingespoten. De groeifactoren werken dan door een combinatie van ontstekingsremming (wat leidt tot minder pijn) en tegelijk wordt er meer ‘smeringsvloeistof’ aangemaakt, zodat het gewricht beter kan bewegen.
Bij meer dan 2/3 van deze cliënten is een significante afname van de klachten geconstateerd. 6 à 8 weken na de eerste injectie treedt vaak de verbetering op. Meestal worden er 2 à 3 injecties gegeven met een tussenpose van 6-8 weken. Het effect van deze behandeling met ‘alleen de signaalstofjes’ houdt gemiddeld 6 maanden tot een jaar aan.

Want dat is wat PRP uiteindelijk is: een hoge concentratie bloedplaatjes vol signaalstofjes die tegen de aanwezige reparatiecellen op de plek van de injectie ‘vertellen’ wat er moet gebeuren om een betere of snellere reparatie voor elkaar te krijgen. Dat werkt dus vaak heel aardig als die reparatiecellen er nog in voldoende mate zijn. Zo niet dan is een aanvulling met reparatiecellen zeer waarschijnlijk de betere keus van behandeling.

Mensen verwachten vaak te veel van een behandeling met alleen Plaatjes Rijk Plasma. Houd er rekening mee dat bloedplaatjes bij gewrichtsslijtage geen wonderen verrichten. Tot op heden is het niet aangetoond dat PRP beschadigd kraakbeen herstelt. De gunstige effecten worden toegeschreven aan de ontstekingsremmende werking en de aanmaak van hyaluronzuur en collageen. Een PRP behandeling heeft het meeste effect in combinatie met leefstijl veranderingen, fysiotherapie, gewichtsverlies, braces en voldoende beweging.

Het zijn, zo lijkt nu uit onderzoek, met name de reparatiecellen (voorheen stamcellen genoemd) uit het onderhuids vettig weefsel (de SVF ofwel Stromal Vascualire Fractie) die het feitelijke werk doen als er wel op cel niveau gerepareerd moet worden.

Kijk voor meer informatie hierover bij PRPS.

Zou u wel met alleen PRP willen beginnen uw klachten te verminderen of wenst u na een eerdere behandeling met PRPS de behaalde verbeteren te onderhouden (cq een boost te geven), klik dan op ‘kies uw eigen dokter’ voor het vinden van de arts die u er en meer over kan vertellen en de behandeling voor u zou kunnen doen.

Klik voor de prijzen van PRP-behandelingen.

Wetenschappelijk onderzoek

5 jaar wetenschappelijk werk gebundeld tot proefschrift. Joep Willemsen verdient een groot compliment: volgehouden ’tot de punt achter het laatste woord’. Onze one-liner; ik als co-promotor, Joep als onderzoeker van de methoden die we in de praktijk toepassen: lifting, lipofilling en PRP. Prof Berend vd Lei (plasticus) en Prof Marco Harmsen (medische biologie, RUG) begeleidden zijn lab- en schrijfwerk. Conclusie: beter inzicht hoe wondgenezing precies werkt op cel niveau en de signaalstofjes die er tussenin meesturen ! PRP verkort de hersteltijd van lipofilling met 30%!

Blader door en maak een afspraak voor jezelf om van de allernieuwste inzichten te profiteren!

Dit plaatje komt uit het promotieonderzoek dat dr Jeroen Stevens begeleidde. Dr Joep Willemsen en hij hebben aangetoond dat bij de ouderwordende huid van het gezicht de elasticiteit minder wordt (de grijze pijl wijst naar beneden). Maar als je PRP aan lipofilling toevoegd dat wordt de elasticiteit duidelijk beter (de blauwe pijl wijst omhoog). Meer details over de statistiek (significantie, het effect van drop-outs tijdens de studie en het mogelijk effect van zeer hoge concentratie PRP tegenover middelmatig verhoogde concentratie PRP) staat uitgelegd in het proefschrift zelf.